Szkolenia

foto1
BHP Przybyła
foto1
BHP i PPOŻ
foto1
Hurtownia
foto1
Księgowość
foto1
Kadry
e-mail: osrodek@osdidk.pl
tel. 600 034 209

Szkolenia

Odpowiadając na coraz większe zainteresowanie pracodawców uzupełnieniem obowiązkowych szkoleń BHP wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r (Dz.U. Nr 180 poz 1860), Ośrodek Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Strzałkowie proponuje profesjonalne usługi w tym zakresie.

Właściciel Ośrodka, Główny Specjalista ds. BHP, prowadzi profesjonalne szkolenia i kursy w tym zakresie.

Szkolenie wstępne ogólne:

 • dla nowo przyjętych pracowników,
 • przeprowadzane przed podjęciem pracy przez pracownika

Szkolenie stanowiskowe

 • dla nowo przyjętych pracowników
 • przeprowadzane w pierwszym dniu pracy

Szkolenia okresowe

 • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzedami, spółdzielniami,
 • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów),
 • kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych
 • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • dla pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowych
 • dla nauczycieli

Szkolenia pozostałe

 • kierowników wycieczek szkolnych,
 • opiekunów wycieczek szkolnych,
 • przeszkolenie przeciwpożarowe,
 • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • instruktaż BHP w zakresie dowozów i odwozów dzieci szkolnych.