Oferta

foto1
BHP Przybyła
foto1
BHP i PPOŻ
foto1
Hurtownia
foto1
Księgowość
foto1
Kadry
e-mail: osrodek@osdidk.pl
tel. 600 034 209

Oferta

Ośrodek Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr Eugeniusz Przybyła w Strzałkowie ma w swojej ofercie:

 •  wykonywanie pełnej dokumentacji BHP tj. ocena ryzyka zawodowego, uwzgledniająca zagrożenia chemiczne i biologiczne,
 •  programy szkoleń BHP,
 •  wykonywanie wszystkich instrukcji stanowiskowych,
 •  bezpieczne korzystanie ze środków myjących i dezynfekujących - instrukcje BHP na podstawie kart charakterystyki środków chemicznych,
 •  obliczanie ekwiwalentów,
 •  przygotowywanie pełnej dokumentacji HACCP wraz z wdrożeniem, oznaczenie stanowisk pracy w procesie produkcji żywności,
 •  przygotowywanie zarządzeń dotyczących:

a.        palenia tytoniu, przydziału odzieży roboczej i środków czystości,

b.        korzystania z okularów przy pracy z monitorem ekranowym,

c.        zabezpieczenie sprzętu elektrycznego i innych urządzeń po skończonej pracy i inne,

 

 •  współudział w przygotowaniu regulaminu pracy,
 •  szkolenia wstępne, okresowe BHP,
 •  wykonywanie pełnej dokumentacji powypadkowej,
 •  uzupełnianie akt osobowych o brakujące informacje,
 •  sporządzanie miesięcznych i rocznych ewidencji czasu pracy,
 •  prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 •  kadry - płace, ZUS, VAT i inne,
 •  jak również zakres obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Mninistrów z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz.      2468)