Kadry

foto1
BHP Przybyła
foto1
BHP i PPOŻ
foto1
Hurtownia
foto1
Księgowość
foto1
Kadry
e-mail: osrodek@osdidk.pl
tel. 600 034 209

Kadry

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnieniem i akt osobowych oddzielnie dla każdego pracownika.

Sprawna obsługa kadrowa w przedsiębiorstwie to jeden z warunków utrzymywania dobrych, przejrzystych relacji z pracownikami. Rzetelne prowadzenie akt osobowych i dokumentacji zatrudnienia dostarcza bezcennych informacji o potencjalne ludzkim firmy i pozwala na sprawne zarządzanie personelem.

W ramach obsługi proponujemy:

- obsługę bieżącą w zakresie sporządzania umów o pracę, kontraktów menedżerskich,

- przygotowanie umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych związanych ze stosunkiem pracy,

- doradztwo kadrowe pozwalające na redukcje kosztów działalności dzięki alternatywnym lub  elastycznym formom zatrudnienia,

- prowadzenie osobowych teczek pracowniczych,

- sporządzenie wypowiedzeń, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,

- monitorowanie i ewidencja nieobecności, w tym planów urlopowych pracowników,

- dbanie o aktualność badań lekarskich,

- współpracę w inspektorem BHP w zakresie szkoleń BHP dla pracodawców i pracowników,

- obsługę kontroli PIP i reprezentację przed inspektorem pracy.